DOM ZA STARE - UNA DOM

+381 60 30 97 200

+381 11 30 97 200

Gostivarska 89,

Generala Anrija 12

Dom za stare sa licencom

Dom za stare sa licencom, šta to podrazumeva? Ako se suočavate sa potrebom da odaberete dom za stare, možda ste već čuli da je važno proveriti da li poseduju validnu licencu za rad. Ali zašto je toliko bitno? Kako bismo mogli da proverimo da li dom za stare poseduje licencu i koje korake treba preduzeti […]

Domovi za stare osobe – šta su i kome su namenjeni?

Starije osobe često se susreću sa problemima koji onemogućavaju da normalno funkcionišu u svakodnevnom životu. Tu se pre svega misli na probleme vezane za zdravlje, ali i na one koji se odnose na socijalni život i usamljenost. Često je potrebno posebno organizovati lečenje, negu i ishranu, a neretko je potrebno i 24-časovno dežurstvo medicinskih radnika. […]

Kolika je važna uloga socijalnog radnika u domu za stare?

Odmah ćemo napomenuti da je uloga socijalnog radnika u domu za stare veoma važna. Oni su odgovorni za pomoć u stvaranju bezbednog, udobnog i podsticajnog okruženja za starije osobe. Razumevanjem potreba onih koji žive u ovim ustanovama, socijalni radnici mogu pružiti dragocenu podršku i usluge koje im pomažu da žive svoje najbolje živote. Socijalni radnici […]