DOM ZA STARE - UNA DOM

+381 60 30 97 200

+381 11 30 97 200

Gostivarska 89,

Generala Anrija 12

RADNO OKUPACIONE AKTIVNOSTI

Radno okupacione terapije u domu za stare  UNA DOM

Radno okupaciona terapija obuhvata kreativne, socijalne, edukativne, rekreativne i ostale aktivnosti. Sve sa ciljem da se kod korisnika postigne odredjena funkcija ili da se pomogne korisniku u ozdravljenju. 

Dom za stare UNA DOM organizuje veći broj aktivnosti u okviru radne terapije u kojima učestvuju korisnici. I to u zavisnosti od njihove starosti, interesovanja, zdravstvenog stanja, obrazovanja, kao i navika koje su stekli pre dolaska u dom. 

Sve aktivnosti su organizovane kao sastavni deo stručnog socijalnog rada ustanove. Njihov cilj je da se sačuvaju preostale sposobnosti i radne navike korisnika. Kao i rad na sticanju novih navika korisnika i na usporavanju procesa starenja. 

U zavisnosti od želja i interesovanja korisnika radno okupacione terapije, tj. aktivnosti se organizuju pojedinačno ili grupno. Takve aktivnosti podrazumevaju održavanje cveća u domu, dvorištu, na terasama, izrada ukrasnih predmeta, šivenje, štrikanje… 

Kao kulturno zabavne aktivnosti pripremaju se programi obeležavanja verskih i državnih praznika. Takodje razne priredbe i ostali programi iz obeležavanja solidarnosti sa starim licima. 

Sa korisnicima se organizuju i različita takmičenja rekreativno-sportskih sadržaja kao što su šah, karte, domine…

Korisnicima doma za stare UNA DOM je uvek na raspolaganju odmor i druženje u prostranom dnevnom boravku.

Radno okupacione terapije za dobro mentalno i fizičko raspoloženje

U UNA domu za stare, vrlo smo svesni važnosti radno-okupacione terapije i aktivnosti za dobrobit korisnika. Naš tim stručnjaka kreira različite radno-okupacione programe i aktivnosti koje će korisnike motivisati na kretanje, socijalizaciju i razvijanje novih veština.

Naše radno-okupacione terapije uključuju pored onog što smo naveli, još i slikanje, vežbanje, muzičke aktivnosti. Sve aktivnosti su dizajnirane kako bi zadovoljile potrebe svakog pojedinca i podržale njihov mentalni, emocionalni i fizički razvoj.

Ukratko, radno-okupaciona terapija i aktivnosti u UNA domu su dizajnirane kako bi se korisnici osećali aktivno, uključeno i korisno u svom okruženju. U vezi sa tim naš tim će se truditi da obezbedi da svi korisnici budu uključeni u aktivnosti koje će im pružiti radost i zadovoljstvo.

Kao edukativne aktivnosti u domu za stare UNA DOM se organizuju obrazovni sadržaji u zavisnosti od zajedničkih potreba korisnika i njihovog interesovanja kao što su predavanja i razgovori sa pojedincima – najčešće lekarima.