Dom za stare - Una Dom

Gostivarska 89,
Generala Anrija 12

+381 60 30 97 200
+381 11 30 97 200

799bb9fc9cabdb1d06646138fe7525de.jpg

Radno okupaciona terapija obuhvata kreativne, socijalne, edukativne, rekreativne i ostale aktivnosti sa ciljem da se kod korisnika postigne odredjena funkcija ili da se pomogne korisniku u ozdravljenju. 

Dom za stare UNA DOM organizuje veći broj aktivnosti u okviru radne terapije u kojima učestvuju korisnici u zavisnosti od njihove starosti, interesovanja, zdravstvenog stanja, obrazovanja, kao i navika koje su stekli pre dolaska u dom. 

Sve aktivnosti su organizovane kao sastavni deo stručnog socijalnog rada ustanove, a njihov cilj je da se sačuvaju preostale sposobnosti i radne navike korisnika, kao i rad na sticanju novih navika korisnika i na usporavanju procesa starenja. 

U zavisnosti od želja i interesovanja korisnika radno okupacione terapije, tj. aktivnosti se organizuju pojedinačno ili grupno. Takve aktivnosti podrazumevaju održavanje cveća u domu, dvorištu, na terasama, izrada ukrasnih predmeta, šivenje, štrikanje… 

Kao kulturno zabavne aktivnosti pripremaju se programi obeležavanja verskih i državnih praznika, razne priredbe i ostali programi iz obeležavanja solidarnosti sa starim licima. 

Sa korisnicima se organizuju i različita takmičenja rekreativno-sportskih sadržaja kao što su šah, karte, domine…

Korisnicima doma za stare UNA DOM je uvek na raspolaganju odmor i druženje u prostranom dnevnom boravku.

Kao edukativne aktivnosti u domu za stare UNA DOM se organizuju obrazovni sadržaji u zavisnosti od zajedničkih potreba korisnika i njihovog interesovanja kao što su predavanja i razgovori sa pojedincima - najčešće lekarima.