DOM ZA STARE - UNA DOM

+381 60 30 97 200

+381 11 30 97 200

Gostivarska 89,

Generala Anrija 12

Dom za stare sa licencom

Dom za stare sa licencom, šta to podrazumeva?
Ako se suočavate sa potrebom da odaberete dom za stare, možda ste već čuli da je važno proveriti da li poseduju validnu licencu za rad. Ali zašto je toliko bitno? Kako bismo mogli da proverimo da li dom za stare poseduje licencu i koje korake treba preduzeti da bismo osigurali najbolju uslugu?

Licenca je obavezna po Zakonu o socijalnoj zaštiti. Takodje predstavlja garanciju da će domovi pratiti propisane standarde. Ovo uključuje sve od nivoa usluga do sigurnosti. Higijene prostora, prehrane i medicinske brige. Svaki dom mora imati aktuelnu licencu koju je odobrio centar socijalne zaštite. Bez ispravne licence, dom ne sme biti otvoren ni pružati usluge starijim osobama. Takodje, domovi za stare ne mogu početi sa radom bez dozvole Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A, licenciranje je uređeno Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite.

Zašto je bitno da proverite licencu doma za stare? 

Kako biste proverili da li dom u koji želite smestiti bliskog člana porodice poseduje licence, jednostavno se obratite Centru socijalne službe. Tamo ćete dobiti pomoć pri pronalaženju informacija o lincenci domova za stare. Takođe možete posetiti web stranicu Ministarstva rada i socijalnih politika. Tamo možete pronaći popis svih licenciranih ustanova za smeštaj starih u Srbiji. Na listi se navodi naziv institucije, adresa i broj telefona na koji možete pozvati ako imate dodatnih pitanja. Ili ukoliko želite posetiti prostorije radi sagledavanja uslova stanovanja. 

Takođe treba obratiti pažnju na recenzije drugih ljudi i recenzije bivših korisnika. To vam omogućava razumevanje realnog iskustva koja su druge porodice imale sa određenim domovima za stare. Tako ćete dobiti bolji utisak o tome šta možete očekivati ​​od institucije kojom ste zainteresovani. Osim toga, preporuka je da se upoznate sa ovlašćenom osobom radi razgovora o njegovom radnom iskustvu i ispunjavanju propisa koji su veoma bitni za sigurnost starijih osoba. 

Dom za stare sa licencom i njegova provera je veoma važna jer vam omogućava identifikaciju institucija odgovornih za pružanje visokokvalitetnih usluga svim starijim stanarima prema propisanim standardima socijalne brige. Prethodno navedene informacije bi trebalo uzeti u obzir pri odabiru pravog domova zajedno sa recenzijama, referencama i razgovorom sa ovlašćenim lice ustanove. Saznanje da je ustanova propisno licencirana i regulisana može vam dati mir da će vaša voljena osoba dobiti kvalitetnu negu u bezbednom okruženju. Sve ove informacije će vam pomoći da donesete najbolji mogući izbor!

Može vas zanimati